MCAA22 logo gns gul

Music City Aarhus 2022 bygger videre på Aarhus 2017 og er visionen om at fokusere et helt år på at genstarte byen, skabe fælles oplevelser for borgerne og udfolde det enorme talent, som byen rummer indenfor musik, og samtidig styrke alle de mange aktører, der hver dag er med til at gøre Aarhus til én af de vigtigste musikbyer i landet.

Med foreningen Music City Aarhus 2022 vil vi skabe et musikår, som vil sætte sig spor i byens selvforståelse og skabe en ny fortælling om Aarhus, som har potentiale til at løfte byens og borgernes kulturliv yderligere i årene fremover. Det musikalske kulturår skal sætte en fed streg under, hvad Aarhus kan med en fejring af byens sprudlende musikliv, som peger fremad med en respekt for de mange, der gennem generationer har banet vejen.
 
Succeskriteriet for Music City Aarhus 2022 er at få italesat byens eksisterende musikalske værdier med et øget fokus på de mange muligheder byen allerede besidder både for de udøvende og for borgerne i allerbredeste forstand. Music City Aarhus 2022 er et inkluderende projekt, som vil fungere på tværs af genreskel og vil styrke byens forskellige kulturmiljøer og byen som helhed gennem samskabende projekter. Ved at fremme både talent-udviklingen og den kulturelle mangfoldighed samt sikre inddragelse af byrummene kan vi skabe nye scener og åbne op, så byens borgere og gæster får glæde af byens mange musikalske tilbud.