NYHEDER

Kommunikationspraktikant til Music City Aarhus 2022

Understrom

Brænder du for kommunikation, kultur og content creation? Vil du være med til at udbrede historier om og skabe digitalt indhold til den største satsning på musiklivet i Aarhus til dato? Så er det måske dig, vi søger til teamet bag Music City Aarhus 2022!

Musiklivet bløder. Takket være covid19. Men efter natten kommer dagen – 2022 bliver året, hvor Aarhus under titlen ‘Music City Aarhus 2022’ giver musiklivet en gedigen platform at pulsere på.

Vi er i fuld gang – men vi mangler en indholdshaj til at assistere vores kommunikationsansvarlige med at fortælle projektets mange historier, især digitalt. Dine opgaver kommer til at favne om eksempelvis nyhedsbreve, sociale medier, hjemmeside og andre opgaver. Som en del af Music City Aarhus 2022 kvitterer vi til gengæld med muligheden for at blive en del af et unikt kulturtiltag, hvor loftet er højt, rammerne vidde og der er masser af plads til at boltre dig med dine endnu (måske) uprøvede kommunikationsevner.

 Vi forestiller os, at du

  • studerer kommunikation, markedsføring, medievidenskab eller andre fag med slægtskab til kommunikation, men du kan også komme fra eksempelvis musikvidenskab, æstetik og kultur eller andre kulturfag
  • er skarp indenfor digitale kommunikationsformater, eksempelvis videoproduktion
  • har kompetencer indenfor digital markedsføring (eksempelvis SEO, Facebookannoncering, Google AdWords m.m.) – det er ihvertfald et stort plus
  • har mod på at blive en del af et projekt i konstant bevægelse med, til tider, flydende rammer
  • har stor interesse for kultur og musik

Vi tilbyder

  • hands-on erfaring med indholdsproduktion og kommunikation
  • mulighed for at udvide dit netværk inden for aarhusiansk kulturliv
  • mulighed for masser af ansvar afhængigt af kandidaten

Om Music City Aarhus 2022

Music City Aarhus 2022 bygger videre på Aarhus 2017 og er visionen om at fokusere et helt år på at genstarte byen, skabe fælles oplevelser for borgerne og udfolde det enorme talent, som byen rummer indenfor musik, og samtidig styrke alle de mange aktører, der hver dag er med til at gøre Aarhus til én af de vigtigste musikbyer i landet.

Intentionen er at udbrede musikken til hele byen med koncerter, oplevelser og samarbejder på tværs af genrer, aktører, virksomheder, institutioner og velfærdsområder samt styrke samarbejdet mellem kultur og erhverv. Ikke mindst skal 2022 være året, hvor musikken for alvor genstartes efter Covid-19.

Musikbyåret er en del af Aarhus Kommunes kulturpolitik og organiseres i et samarbejde mellem chefsekretariatet hos Promus, Aarhus Kommune, projektets styregruppe og en række kurateringsgrupper og har således en bred berøringsflade med musik- og kulturlivet, erhvervslivet og det kulturpolitiske miljø.

Promus er økonomisk og administrativt ansvarlig for projektet og dermed implementeringen af projektet i samarbejde med projektets styregruppe bestående af medlemmer fra Music City Aarhus 2022-bestyrelsen, det lokale musik- og kulturliv, Promus og Erhvervs- og Kulturforum, Aarhus.

Arbejdssted: Promus – Vester Allé 15 – 8000 Aarhus C

Praktikforløbets start: Efterår som udgangspunkt, men vi er åbne overfor alternative perioder

Ansøgningsfrist: 22. april 2021 – kl. 12:00

Send en kortfattet og motiveret ansøgning med CV og billede til vores kommunikations- og marketingansvarlige, Vera Løvø Giver, på vera@musiccityaarhus2022. Har du spørgsmål, er du ligeledes velkommen til at sende dem til denne mailadresse. Vi indkalder til samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen. Praktikforløbet er ulønnet.

Music City Aarhus 2022 - opsamling fra info- og invitationsmødet, 16. marts 2021.

Skrevet af Jesper Mardahl, 17. marts 2021

Infomøde-18-03-2021

Knap 100 aktører fra musik- og erhvervslivet, institutioner, festivaler og spillesteder var i går samlet på ZOOM til info- og invitationsmøde om Music City Aarhus 2022-musikbyåret.
Her kan du læse mere om det store projekt og om, hvordan du kan være med.

Music City Aarhus 2022 bygger videre på Aarhus 2017 og er visionen om at fokusere et helt år på at genstarte byen, skabe fælles oplevelser for borgerne og udfolde det enorme talent, som byen rummer indenfor musik, og samtidig styrke alle de mange aktører, der hver dag er med til at gøre Aarhus til én af de vigtigste musikbyer i landet.

Samskabelse og genstart
Music City Aarhus 2022 udspringer af og er forankret i et initiativ fra Aarhus’ musikmiljø, og det er helt centralt, at det skal være et samskabelsesprojekt for hele byen og alle dens aktører. Aarhus’ musikliv kan så meget, og hvis alle er med, kan vi gøre 2022 til dén store fejring af musiklivet, som ambitionen lægger op til.

Den nuværende Covid-19-krise har mere eller mindre lammet musiklivet i hele landet. Derfor er Music City Aarhus 2022 også en stærk anledning til en kraftig genstartsindsats, så vi kan få løftet byens mange professionelle musikaktører og institutioner godt ud af krisen.

Det er endvidere ambitionen at udbrede musikken til hele byen med koncerter oplevelser og samarbejder på tværs af genrer, aktører, virksomheder, institutioner, bæredygtige aktiviteter og velfærdsområder.

Projektet skal også være med til at udvide samarbejdet mellem musik og erhverv og på den måde være med til at styrke den musikbranchemæssige del af musikmiljøet i byen – også efter 2022.

Endvidere er Music City Aarhus 2022 en integreret del af Aarhus Kommunes kulturpolitik for 2021-2024 – og kommunen støtter Music City Aarhus 2022 med en bevilling på 5 millioner DKK.

Puljer og kuratering
Music City Aarhus 2022-foreningens arbejde videreføres i den nye organisation i form af projektets styregruppe. Styregruppen har ansvaret for indholdet og de overordnede linjer for musikbyåret.

Styregruppen har derfor nedsat en række kurateringsgrupper, der skal hjælpe med at tildele nogle af de – forhåbentligvis – mange penge vi kan skaffe til musikbyårets realisering.

Som overordnet tematik for musikbyåret er der fra foreningen Music City Aarhus 2022 truffet beslutning om, at musikbyåret skal have fokus på tre nøgleområder i forhold til indhold:

1. Styrkelse af byens vækstlag og talentudvikling
2. Styrkelse af samarbejdsprojekter mellem byens mange etablerede aktører
3. Særlige musikevents og initiativer, der skabes i samarbejde med erhvervslivet, byens øvrige kulturinstitutioner, byens musikaktører, øvrige magistrater og regionen. Herunder også evt. samarbejder med de øvrige store begivenheder i Aarhus i 2022

Der oprettes puljer, som alle aktører – det være sig virksomheder, institutioner, foreninger, musikere eller andet – inviteres til at søge.

Udover de tre spor, er det også ambitionen at fokusere på en lang række bynære aktiviteter med musik som omdrejningspunkt.

Kurateringsgrupperne består af fagpersoner, der skal behandle ansøgninger og tildele støtte til projekter indenfor de første to nøgleområder. Det tredje nøgleområde kurateres primært af styregruppen og baseres på samarbejder og større konkrete samarbejder med byens erhvervsliv.

Gruppe 1: Signe Tobiassen/Musikundervisning.dk, Rikke Østergaard/musiker & komponist, Line Tjørnhøj/komponist og Bjarke Svendsen/spillestedsleder, Alice.

Gruppe 2: Mette Dahl Kristensen/musiker og arrangør, Rikke Andersen/spillestedsleder, Fermaten, Bo Andersen, agent/Skandinavian & Jeppe Uggerhøj/Musikhuset Aarhus.

Derfor arbejder vi nu benhårdt for at skaffe finansieringen til de mange ekstra tiltag og projekter, der udgøres af de særlige 2022-arrangementer og initiativer, og som skal produceres af byens aktører jf. ovennævnte spor.

Selvom rammerne for puljerne endnu ikke er helt på pIads, opfordres alle til allerede nu til at komme med idéforsalg til aktiviteter.

Herudover bygges Music City Aarhus 2022 op efter “Festugemodellen” og vil samle alt det, der i forvejen sker i Aarhus under én stærk paraply og fortælling om Aarhus som musikby.

Er du musikaktør i Aarhus, vi vil derfor gerne opfordre alle til allerede nu at melde ind til os, hvad I har planlagt i 2022, så vi kan få samlet det hele i et foreløbigt årshjul.

Endvidere inviterer vi til deltagelse i den videre proces, og vi vil derfor afholde en række idéudviklingsmøder, hvor aktørerne vil kunne komme med ideer eller byde ind på bestemte initiativer. Mere om dette følger!

Organisation
Music City Aarhus 2022-foreningens arbejde sidste år har nu resulteret i den nye organisation, der står bag implementeringen af musikbyåret.

Promus fungerer som sekretariat for musikbyåret og har det økonomisk-administrative ansvar for projektet. Promus har indgået en samarbejdsaftale med Aarhus Kommune og får endvidere back-up fra et advisory board bestående af medlemmer fra Erhvervs- og Kulturforum Aarhus. Projektet har derfor en stærk forankring i musikmiljøet og med bred politisk og erhvervsmæssig opbakning.

Sekretariatet består af:
Jesper Mardahl: Sekretariatsleder – jesper@promus.dk
Vera Løvø Giver: Kommunikation- og markedsføringsansvarlig – presse@musiccityaarhus2022.dk
Cæcilie Uhre Karlsson: Projektkoordinator – caecilie@musiccityaarhus2022.dk
Peder Udengaard: Fundraising og partnerskaber – peder@musiccityaarhus2022.dk
Jeppe Rasmussen: Projektmedarbejder – jeppe@promus.dk

Sekretariatets hovedopgave lige nu: Funding og udarbejdelse af ”fortællingen”, udvikle den markedsføringsmæssige ramme, samt facilitere det videre forløb i samarbejde med projektets styregruppe, kurateringsgrupperne, vores advisory board, Aarhus Kommune og jer som aktører.

Som nævnt har styregruppen ansvaret for indholdet og de overordnede linjer for musikbyåret.

Styregruppen består af:
Astrid Elbek: Forperson – udpeget af foreningen Music City Aarhus 2022-bestyrelsen
Camilla Aneto Olesen – udpeget af foreningen Music City Aarhus 2022-bestyrelsen
Terje Vammen: Næstforperson – udpeget af Erhvervs og Kulturforum Aarhus
Gunnar Madsen: Næstforperson – udpeget som kompetenceperson
Ole Dreyer: Udpeget af Promus

Styregruppen har endvidere ansvaret for arbejdet med kurateringsgrupperne.

Styregruppen kan kontaktes via info@musiccityaarhus2022.dk

Markedsføring
Vi arbejder på en samlet markedsføringsstrategi, hvor vi samler alle aktiviteter under en stor parasol – fælles presseindsats, evt. kalender, løbende koordination, mediepartnere m.v.
Vi er i gang med en videreudvikling af logo m.v, der også kan integreres i den visuelle identitet fra byens aktører.
______________________
Tidsplan:
Februar – april:: Opstart og projektorganisation.
April: Overordnede rammer for de tre spor offentliggøres
Maj: Offentliggørelse af 2022-årshjulet for musikaktiviteter
Juni: evt. idémøder
Juni: Open-call til de første ansøgningsrunder
Juni: SPOT Festival: Første store præsentation af projektet, ambitioner og vision.
September: Open-call til anden ansøgningsrunde
Okt-nov: Kick-off – det (næsten) færdige program for første del af 2022
Januar 2022: Åbning – t.b.a.

Og husk! Det er et helt år, vi taler om – det er et dynamisk projekt, der vil udvikle sig over tid.

Spørgsmål og/eller kommentarer – kontakt os endelig.
De bedste hilsner
Jesper Mardahl
Sekretariatsleder/Music City Aarhus 2022
Tlf.: 20212019 – jesper@promus.dk