Oplysninger om Music City Aarhus 2022’s anvendelse af persondata i forbindelse med ansøgninger

I forbindelse med at du ansøger til om tilskud fra én af Music City Aarhus 2022’s puljer, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af oplysninger og oplyse om dine rettigheder i den forbindelse.

Vi behandler og gemmer de data du registrerer i din ansøgning. Det gør vi for at kunne behandle din ansøgning og give dig tilbagemelding (tilsagn eller afslag). Dine data vil blive behandlet af Music City Aarhus 2022’s sekretariat og af de kurateringsgrupper, som er sammensat for at gennemføre en uvildig behandling af alle ansøgninger.

Vi videregiver eller videresælger ikke dine oplysninger til udenforstående – udover ovenstående nævnte personer – uden din skriftlige tilladelse.

Dine oplysninger kan eventuelt blive anvendt i Music City Aarhus 2022’s egne statistiske undersøgelser. Enhver offentliggørelse af resultater fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret. 

Dine oplysningerne er i elektronisk form fysisk opbevaret sikkert hos vores IT-leverandører, og opbevares indenfor EUs grænser.

De oplysninger vi behandler om dig, vil blive slettet efter 30 måneder. Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi gemmer om dig. Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at en begrænsning i behandlingen af dine oplysninger vil betyde, at Music City Aarhus 2022 – afhængig af begrænsningens art – derefter formentlig ikke vil kunne garantere, at din ansøgning indgår i det ansøgningskorpus, som kurateringsgrupperne vil skulle forholde sig til.

Den dataansvarlige er Promus, Vester Allé 15, 8000 Aarhus C, som kan kontaktes på info@musiccityaarhus2022.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over Music City Aarhus 2022’s behandling af eventuelle personoplysninger i din ansøgning.