MUSIC CITY AARHUS 2022-PULJER

Kære ansøger. Tak fordi du/I vil bidrage til, at 2022 bliver et genstarts- og jubelår for musikken i Aarhus. Herunder finder du en vejledning til, hvordan du ansøger Music City Aarhus 2022’s puljer om støtte til dit projekt. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@musiccityaarhus2022.dk. Du kan også ringe til sekretariatet på +45 53 89 20 19.

Music City Aarhus 2022 har to puljer:

 1.     Styrkelse af byens vækstlag og talentudvikling
 2.     Styrkelse af samarbejdsprojekter mellem byens mange etablerede aktører

Angiv i din ansøgning hvilken pulje, du ønsker at søge. Puljerne skal favne bredt, og alle typer aktører er velkomne til at søge dem, så længe projektet genererer musikalske oplevelser i Aarhus Kommune. Da der kan være overlap mellem puljernes fokusområder, forbeholder vi os retten til at flytte din ansøgning fra den ene til den anden pulje, hvis vi ser det som mest hensigtsmæssigt.

Vi gør opmærksom på, at vilkårene løbende kan forandre sig, da Music City Aarhus 2022 er et organisk projekt i konstant udvikling.

Ansøgning indsendes via formularen, som du finder her: http://app.festivall.dk/application/YifPVSANq0yCJDj6wzQANw/
Husk at læse nedenstående vejledning, før du udfylder formularen.

Samlet foreløbig puljestørrelse: 1.500.000 DKK

Pulje 1 er målrettet projekter, der har fokus på musikkens vækstlag og talentudvikling i Aarhus. Alle typer aktører kan søge puljen, så længe projektets formål stemmer overens med puljens fokusområde.

Hvem vurderer min ansøgning?
Music City Aarhus 2022 har nedsat to kurateringsgrupper bestående af en repræsentation af fagpersoner. Kurateringsgruppen for pulje 1 består af:

 • Line Tjørnhøj – komponist og kunstnerisk leder
 • Signe Tobiassen – kreativ direktør hos Musikundervisning.dk
 • Bjarke Svendsen – spillestedsleder på ALICE og direktør for Snyk
 • Rikke Østergaard – artist, sangskriver og producer

Du kan læse mere om de to kurateringsgrupper her: http://musiccityaarhus2022.dk/index.php/kurateringsgrupperne/

Hvad kan der søges til?
Målet er at 2022 bliver et helt særligt musikår. Det er vores ambition at få mange arrangementer af bred genremæssig karakter ud til publikum og borgerne, og derfor er fokus primært på publikumsrettede arrangementer og aktiviteter i 2022.

Der kan dog også søges til flerårige projekter af både koncertmæssig og kompetenceudviklende karakter, hvis der vedhæftes en plan for, hvordan det skal fortsættes og finansieres efter 2022. Der kan kun søges støtte til budgettet for 2022.

Music City Aarhus 2022’s tema er “Let’s come together”, og det vægtes højt, at jeres projekt er et samarbejdsprojekt.

I vurderingen af ansøgningerne, vil følgende punkter derudover blive vægtet:

 • Kunstnerisk kvalitet og potentiale
 • Formidlingsmæssig nytænkning – såvel analogt som digitalt
 • Musikerhvervsmæssige perspektiver og potentiale
 • Bæredygtighedsperspektiver jf. FN’s 17 verdensmål – det være sig ift. klima, diversitet, inklusion, repræsentation, mangfoldighed, sociale og sundhedsmæssige perspektiver
 • Geografisk spredning inden for kommunens grænser
 • Genremæssig spredning og samarbejder på tværs af genrer og kulturformer

Hvad kan der ikke søges til:

 • Indspilninger og generelle promotiontiltag m.v.
 • Turnévirksomhed udenfor Region Midt.
 • Projekter, der allerede er startet
 • Partipolitiske og religiøse projekter

Hvor meget kan man søge?
Hvis projekter i pulje 1 ansøger om tilskud på over 20.000 kr., vil der være en forventning om, at man også har delvis egen- eller medfinansiering fra andre fonde

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Kort projektbeskrivelse (500 tegn)
 • Uddybende projektbeskrivelse
 • CV på ansøger/beskrivelse af organisation
 • Hvordan vil projektet blive formidlet som en del af Music City Aarhus 2022?
 • Budget og finansieringsplan
 • Ansøgningen sendes via ansøgningsportalen FestivAll. Link vil følge.

Kan jeg søge de kommunale puljer samtidig?
Ja, men husk at vedlægge en finansieringsplan, hvor alle ansøgte og planlagt ansøgte puljer og fonde fremgår.

Hvornår får jeg svar?
Inden for én måned efter ansøgningsfristen.

Ansøgningsrunder og -frister
1. juli 2021 åbner vi for ansøgninger om tilskud til projekter i forbindelse med Music City Aarhus 2022. Send din ansøgning senest 1. september. Vi forbeholder os retten til kun at uddele midler i det omfang, der vurderes at være kvalificerede ansøgninger til. Ikke-anvendte støttemidler og eventuelle yderligere tilførsler af midler til puljerne vil derfor kunne udløse flere ansøgningsrunder. 

Kan jeg søge igen, hvis jeg ikke fik støtte første gang? 
Ja til et nyt projekt og selvfølgelig forudsat, at der kommer flere runder.

Samlet foreløbig puljestørrelse: 1.000.000 DKK

Pulje 2 er målrettet samarbejdsprojekter mellem etablerede aktører og har ”genstart” efter Covid-19 som underliggende tematik.

Hvem vurderer min ansøgning?
Music City Aarhus 2022 har nedsat to kurateringsgrupper bestående af en repræsentation af fagpersoner. Kurateringsgruppen for pulje 2 består af:

 • Jeppe Uggerhøj – kunstnerisk chef for Musikhuset Aarhus
 • Rikke Andersen – spillestedsleder og booker på Fermaten i Herning
 • Mette Dahl Kristensen – musiker, komponist og arrangør
 • Bo Andersen – leder/ejer af Skandinavian Booking og Management

Du kan læse mere om de to kurateringsgrupper her: http://musiccityaarhus2022.dk/index.php/kurateringsgrupperne/

Hvad kan der søges til?
Målet er at 2022 bliver et helt særligt musikår. Det er vores ambition at få mange arrangementer af bred genremæssig karakter ud til publikum og borgerne, og derfor er fokus primært på publikumsrettede arrangementer og aktiviteter i 2022.

Der kan dog også søges til flerårige projekter af både koncertmæssig og kompetenceudviklende karakter, hvis der vedhæftes en plan for, hvordan det skal fortsættes og finansieres efter 2022. Der kan kun søges støtte til budgettet for 2022.

Music City Aarhus 2022’s tema er “Let’s come together”, og det vægtes højt, at jeres projekt er et samarbejdsprojekt.

I vurderingen af ansøgningerne, vil følgende punkter derudover blive vægtet:

 • Kunstnerisk kvalitet og potentiale
 • Formidlingsmæssig nytænkning – såvel analogt som digitalt
 • Musikerhvervsmæssige perspektiver og potentiale
 • Bæredygtighedsperspektiver jf. FN’s 17 verdensmål – det være sig ift. klima, diversitet, inklusion, repræsentation, mangfoldighed, sociale og sundhedsmæssige perspektiver
 • Geografisk spredning inden for kommunens grænser
 • Genremæssig spredning og samarbejder på tværs af genrer og kulturformer

Hvad kan der ikke søges til:

 • Indspilninger og generelle promotiontiltag m.v.
 • Turnévirksomhed udenfor Region Midt.
 • Projekter, der allerede er startet
 • Partipolitiske og religiøse projekter

Hvor meget kan man søge?
Projekter i pulje 2 kan ansøge om tilskud op til 50% af projektets samlede budget.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Kort projektbeskrivelse (500 tegn)
 • Uddybende projektbeskrivelse
 • CV på ansøger/beskrivelse af organisation
 • Hvordan vil projektet blive formidlet som en del af Music City Aarhus 2022?
 • Budget og finansieringsplan
 • Ansøgningen sendes via ansøgningsportalen FestivAll. Link vil følge.

Kan jeg søge de kommunale puljer samtidig?
Ja, men husk at vedlægge en finansieringsplan, hvor alle ansøgte og planlagt ansøgte puljer og fonde fremgår.

Hvornår får jeg svar?

Inden for én måned efter ansøgningsfristen.

Ansøgningsrunder og -frister
1. juli 2021 åbner vi for ansøgninger om tilskud til projekter i forbindelse med Music City Aarhus 2022. Send din ansøgning senest 1. september. Vi forbeholder os retten til kun at uddele midler i det omfang, der vurderes at være kvalificerede ansøgninger til. Ikke-anvendte støttemidler og eventuelle yderligere tilførsler af midler til puljerne vil derfor kunne udløse flere ansøgningsrunder. 

Kan jeg søge igen, hvis jeg ikke fik støtte første gang? 
Ja til et nyt projekt og selvfølgelig forudsat, at der kommer flere runder.