OM MUSIC CITY AARHUS 2022


I 2022 skal det handle om musikken. Aarhus skal være musikby og dedikerer et helt år til at gøre det ekstraordinære – både for dem foran, på og bag scenen. Music City Aarhus 2022 samler byens borgere, musikaktører og erhvervsliv i fællesskaber med musikken som fortegn.

Fotografi af MigogAarhusdk

Mads-Langer-og-Tina-Dicko

Baggrund

Music City Aarhus 2022 udsprang i 2020, hvor en række centrale aktører fra det aarhusianske musikliv gik sammen om at arbejde for et fælles musikbyår. Anledningen var Aarhus’ i forvejen stærke musikalske position på den nationale scene, mangfoldige musikmiljø, store talentmasse og enorme potentiale for yderligere styrkelse af musikalske samarbejder. 37% af den aarhusianske befolkning mener, at kulturen er den vigtigste årsag til, at Aarhus er en god by at bo i, og alt det tilsammen gjorde Aarhus’ til den oplagte musikby.

Mens foreningen Music City Aarhus blev dannet og arbejdede for virkeliggørelsen af musikbyåret, brød coronapandemien løs. Musiklivet blev bragt til tavshed og musikbranchen tvunget i knæ. Musikbyåret 2022 fik nu en yderligere opgave, nemlig at genstarte musikken. Det gjorde Music City Aarhus 2022 til det samarbejdsprojekt, som det er i dag. I efteråret 2021 blev musikbyåret en del af Aarhus Kommunes kulturpolitik for 2021-2024, og projektet arbejder i dag for at skabe samarbejder på tværs af musikliv, erhvervssektor og kommunegrænser, til glæde for hele Aarhus by.

Manifest

Music City Aarhus 2022 skal genstarte musik- og kulturlivet for byens borgere, erhvervslivet og byens mange musikaktører efter Covid-19-krisen.

Music City Aarhus skal bygge videre på arven fra Aarhus Kulturby 2017 og skabe nye fælles kulturoplevelser for byens borgere, der bliver en del af fremtidens fælles musikalske og kulturelle referenceramme.

Music City Aarhus 2022 skal styrke byens kulturelle identitet, fællesskaber og sammenhængskraft.

Music City Aarhus skal styrke og udvide samarbejdet på tværs af kultur og erhverv.

Music City Aarhus 2022 skal understøtte et bæredygtigt aarhusiansk musikliv, der peger ind i fremtiden.

Seneste nyheder fra Music City Aarhus 2022