Puljer

Music City Aarhus 2022 har to puljer, hvor man som skaber af et musikalsk projekt kan søge midler. Projektet skal danne publikumsaktivitet i Aarhus under musikåret, og derudover skal det relatere sig til et at puljernes to temaer. Læs mere om puljerne herunder. Ansøgningsrunderne er lukkede.

Kopi af kalaha hilal kaya 2021-5
Foto: Bandet Kalaha, der sammen med Aarhus Jazz Orchestra modtog bevilling fra Music City Aarhus 2022’s første ansøgningsrunde.

Herunder finder du en vejledning til, hvordan du ansøger Music City Aarhus 2022’s puljer om støtte til dit projekt. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@musiccityaarhus2022.dk. Du kan også ringe til sekretariatet på +45 53 89 20 19.

Gå direkte til ansøgningsformular her.

Download ledelseserklæring her.

Music City Aarhus 2022 har to puljer:

Pulje 1: Styrkelse af byens vækstlag og talentudvikling

Alle typer aktører og projekter kan søge puljen, så længe projektet følger retningslinjerne fra denne vejledning.

Hvad kan der søges til?
Pulje 1 er målrettet projekter, der har fokus på vækstlag og talentudvikling i Aarhus. Projekterne skal være publikumsrettede og have aktiviteter i 2022. Det er et krav, at projektet genererer publikumsrettet aktivitet. Der kan søges støtte til flerårige aktiviteterne, men der kan kun søges støtte til budgettet for 2022

Hvad kan der ikke søges til:

 • Indspilninger og generelle promotiontiltag m.v.
 • Turnévirksomhed udenfor Region Midt.
 • Projekter, der allerede er startet
 • Partipolitiske og religiøse projekter

I vurderingen af ansøgningerne, vil følgende punkter blive vægtet:

 • Musikårets tema er Let’s Come Together, og derfor vægtes samarbejdsprojekter højtKunstnerisk kvalitet og potentiale
 • Formidlingsmæssig nytænkning – såvel analogt som digitalt
 • Musikerhvervsmæssige perspektiver og potentiale
 • Bæredygtighedsperspektiver jf. FN’s 17 verdensmål – eks. klima, diversitet, inklusion, sociale og sundhedsmæssige perspektiver
 • Geografisk spredning inden for kommunens grænser
 • Genremæssig spredning og samarbejder på tværs af genrer og kulturformer.

Hvor meget kan man søge?

Hvis projekter i pulje 1 ansøger om tilskud på over 20.000 kr., vil der være en forventning om, at man også har delvis egen- eller medfinansiering fra andre fonde

Kan jeg søge igen, hvis jeg ikke fik støtte første gang?

Ja, til et nyt projekt, eller hvis vi har opfordret dig til at genansøge.

Kan jeg søge de kommunale puljer samtidig?

Ja. Der skal vedlægges en finansieringsplan, hvor alle ansøgte og planlagt ansøgte puljer og fonde fremgår.

Hvem vurderer min ansøgning?

Music City Aarhus 2022 har nedsat to kurateringsgrupper bestående af fagpersoner. Kurateringsgruppen for pulje 1 består af:

 • Signe Tobiassen – COO hos Musikundervisning.dk
 • Bjarke Svendsen – spillestedsleder på ALICE og direktør for SNYK
 • Rikke Østergaard – artist, sangskriver og producer.Du kan læse mere om de to kurateringsgrupper her

Hvad skal ansøgningen indeholde:

 • Angiv hvilken pulje, du ønsker at søge
 • Kort projektbeskrivelse (500 tegn)
 • Uddybende projektbeskrivelse
 • CV på ansøger/beskrivelse af organisation
 • Hvordan vil projektet blive formidlet som en del af Music City Aarhus 2022?
 • Budget og finansieringsplan
 • Ansøgningen sendes via ansøgningsportalen FestivAll.

Ansøgningsrunder og -frister

Næste open call: 1. febuar – 1. marts. 2021

Der forventes svar på ansøgningerne medio marts.

OBS:

Music City Aarhus 2022 skal nævnes i kommunikation og markedsføring af alle projekter, der har modtaget støtte.

Vi forbeholder os retten til at flytte ansøgninger fra den ene pulje til den anden, hvis vi finder,

at ansøgningen hører under kriterier for den anden pulje.

Vi uddeler kun midler i det omfang, der vurderes at være kvalificerede ansøgninger til.

Ikke-anvendte støttemidler og eventuelle yderligere tilførsler af midler til puljerne vil derfor kunne udløse flere ansøgningsrunder.

Pulje 2: Styrkelse af samarbejds-projekter mellem byens mange etablerede aktører

Hvad kan der søges til?
Pulje 2 er målrettet samarbejdsprojekter mellem etablerede aktører og har ”genstart” efter Covid-19 som underliggende tematik. Projekterne skal være publikumsrettede og have aktiviteter i Aarhus i 2022. Det er et krav, at projektet genererer publikumsrettet aktivitet. Der kan søges støtte til flerårige aktiviteterne, men der kan kun søges støtte til budgettet for 2022

Hvad kan der ikke søges til:

 • Indspilninger og generelle promotiontiltag m.v.
 • Turnévirksomhed udenfor Region Midt.
 • Projekter, der allerede er startet
 • Partipolitiske og religiøse projekter

I vurderingen af ansøgningerne, vil følgende punkter blive vægtet:

 • Musikårets tema er Let’s Come Together, og derfor vægtes samarbejdsprojekter højtKunstnerisk kvalitet og potentiale
 • Kunstnerisk kvalitet og potentiale
 • Formidlingsmæssig nytænkning – såvel analogt som digitalt
 • Musikerhvervsmæssige perspektiver og potentiale
 • Bæredygtighedsperspektiver jf. FN’s 17 verdensmål – det være sig ift. klima, diversitet, mangfoldighed, sundhedsmæssige perspektiver mm.
 • Geografisk spredning indenfor kommunens grænser
 • Genremæssig spredning og samarbejder på tværs af genrer og kulturformer

Hvor meget kan man søge?

Projekter i pulje 2 kan ansøge om tilskud op til 50% af projektets samlede budget.

Kan jeg søge igen, hvis jeg ikke fik støtte første gang?

Ja, til et nyt projekt, eller hvis vi har opfordret dig til at genansøge.

Kan jeg søge de kommunale puljer samtidig?

Ja. Der skal vedlægges en finansieringsplan, hvor alle ansøgte og planlagt ansøgte puljer og fonde fremgår.

Hvem vurderer min ansøgning?

Kurateringsgruppen for pulje 2 består af:

 • Jeppe Uggerhøj – kunstnerisk chef for Musikhuset Aarhus
 • Rikke Andersen – spillestedsleder og booker på Fermaten i Herning
 • Mette Dahl Kristensen – musiker, komponist og arrangør
 • Bo Andersen – leder/ejer af Skandinavian Booking og Management
  Du kan læse mere om de to kurateringsgrupper her

Hvad skal ansøgningen indeholde:

 • Angiv hvilken pulje, du ønsker at søge
 • Kort projektbeskrivelse (500 tegn)
 • Uddybende projektbeskrivelse
 • CV på ansøger/beskrivelse af organisation
 • Hvordan vil projektet blive formidlet som en del af Music City Aarhus 2022?
 • Budget og finansieringsplan
 • Ansøgningen sendes via ansøgningsportalen FestivAll.

Ansøgningsrunder og -frister

Næste open call: 1. febuar – 1. marts. 2022

Der forventes svar på ansøgningerne medio marts.


OBS:

Music City Aarhus 2022 skal nævnes i kommunikation og markedsføring af alle projekter, der har modtaget støtte.

Vi forbeholder os retten til at flytte ansøgninger fra den ene pulje til den anden, hvis vi finder,

at ansøgningen hører under kriterier for den anden pulje.

Vi uddeler kun midler i det omfang, der vurderes at være kvalificerede ansøgninger til.

Ikke-anvendte støttemidler og eventuelle yderligere tilførsler af midler til puljerne vil derfor kunne udløse flere ansøgningsrunder.

Oplysninger om Music City Aarhus 2022’s anvendelse af persondata i forbindelse med ansøgninger  

I forbindelse med at du ansøger til om tilskud fra én af Music City Aarhus 2022’s puljer, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af oplysninger og oplyse om dine rettigheder i den forbindelse.

Vi behandler og gemmer de data du registrerer i din ansøgning. Det gør vi for at kunne behandle din ansøgning og give dig tilbagemelding (tilsagn eller afslag). Dine data vil blive behandlet af Music City Aarhus 2022’s sekretariat og af de kurateringsgrupper, som er sammensat for at gennemføre en uvildig behandling af alle ansøgninger.

Vi videregiver eller videresælger ikke dine oplysninger til udenforstående – udover ovenstående nævnte personer – uden din skriftlige tilladelse.

Dine oplysninger kan eventuelt blive anvendt i Music City Aarhus 2022’s egne statistiske undersøgelser. Enhver offentliggørelse af resultater fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.

Dine oplysningerne er i elektronisk form fysisk opbevaret sikkert hos vores IT-leverandører, og opbevares indenfor EUs grænser.

De oplysninger vi behandler om dig, vil blive slettet efter 30 måneder. Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi gemmer om dig. Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at en begrænsning i behandlingen af dine oplysninger vil betyde, at Music City Aarhus 2022 – afhængig af begrænsningens art – derefter formentlig ikke vil kunne garantere, at din ansøgning indgår i det ansøgningskorpus, som kurateringsgrupperne vil skulle forholde sig til.

Den dataansvarlige er Promus, Vester Allé 15, 8000 Aarhus C, som kan kontaktes på info@musiccityaarhus2022.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over Music City Aarhus 2022’s behandling af eventuelle personoplysninger i din ansøgning.

MusicCityAarhus_logo2

Vi bruger cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside.