Åbning: TILFLUGT

Åbning: TILFLUGT

Kom og vær med, når dobbelt-åbningen af udstillingen TILFLUGT fejres! Begivenheden finder nemlig sted både på spillestedet Radar i Aarhus og i kunsthallen Regelbau 411 ved Oddesund.

“TILFLUGT” er en udstilling skabt i et samarbejde mellem Signe Klejs og Christian Windfeld, og du er inviteret med til åbningen!

Program for dagen
Kl. 11-13: Åbning på Radar i Aarhuc
Kl. 15-17: Åbning på Regelbau 411 ved Oddesung

Om udstillingen
Udstillingen TILFLUGT er en dialog på tværs af rum. Med udgangspunkt i kunsthallen Regelbau 411’s bunkere ved Oddesund og det alternative spillested Radar i Aarhus har interdisciplinær kunstner Signe Klejs og komponist Christian Windfeld skabt et værk, hvor de to lokationer danner udgangspunkt for et møde mellem stedbundne, institutionelle og kunstneriske praksisser. Sand, slagtøj og lyd indgår i udstillingen, der reflekterer over de narrativer og forestillinger, der knytter sig til de to lokationer og menneskets søgen efter et helle i en kaotisk verden. I denne kontekst peger udstillingen mod meditationen og ritualet som åndelige rum, hvor de besøgende kan søge tilflugt.

På mere end hundrede kilometers afstand, og i en simultan begivenhed af otte dages varighed, bindes Radar og Regelbau 411 sammen. Hér opløses tiden for en stund, og afstande flettes sammen i en cyklisk evighed.

Udstillingen er kurateret i et samarbejde mellem Radar og Regelbau 411 som en dialog på tværs af faglige, fysiske og institutionelle rum og vises på begge lokationer i perioden 4.-11. september 2022.

Åbningstider: Hver dag fra 10-17 på Radar og Regelbau 411.

Udstillingen er realiseret med støtte fra Region Midtjyllands Kulturpulje, Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje, Music City Aarhus 2022, Statens Kunstfond og Det Obelske Familiefond.

Tags:


3. september kl. 11:00-17:00
Radar, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C
Regelbau 411, Hovedvejen 1, 7790 Thyholm
Gratis entréLæs mere på Radars hjemmeside HER eller på Regelbau 411's hjemmeside HER
Følg med i Facebookeventet HER.